• A nevelést művészetnek tekintjük, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére.

 

  • Sokoldalúan fejlesztjük a gyermek testi, lelki és szellemi készségeit, megteremtjük az ehhez szükséges feltételeket.

 

  • Az életkornak megfelelően az egyéni vélemények, vélekedések, világlátás kialakítását támogatjuk ahelyett, hogy meggyőződéseket közvetítenénk.

 

  • Elismerjük és tiszteletben tartjuk minden diák egyediségét, individualitását.

 

  • Támogatjuk a tanulóban a világ megismerésére irányuló kíváncsiságát, a környezet iránti felelős magatartást és tenni akarást.