Munkatársaink

Varga Szabolcs

osztálytanító

Mottóm: A gyermek olyan, mint a virág: a zuhogó záporban bezárul, de a csendes esőben kinyílik. Jelenleg a harmadikosok osztálytanítója vagyok. A Waldorf-osztálytanító képzésre tavaly óta járok, ahol előreláthatólag 2021. decemberében végzek. Korábban hittanárként és nevelőtanárként dolgoztam. Még korábban üvegművesként vállalkoztam. A tanítás mellett a kézművességet a mai napig gyakorlom. A Waldorf-pedagógia már régóta lenyűgöz gyermekközpontúságával, a módszer szelídségével. Szelíd, mert nem erőltet gondolatokat a gyermekekre, hanem hagyja, hogy maguk döbbenjenek rá világ összefüggéseire. Mi osztálytanítók a gyerekekkel együtt fedezzük fel a világ csodáit, s mindezt játszva, derűsen, a "tankönyvet" magunk megalkotva.

Csóné Gábor Mariann

osztálytanító

1995-ben végeztem magyar – könyvtár szakon a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Utam egy szakképző iskolába vitt, ahol dolgoztam kollégiumi nevelőtanárként, majd tanítottam szakmunkás, szakközepes gyerekeket és felnőtteket is. Ezután sok évig távol voltam a pályától, de szívem méyén mindig pedagógusnak éreztem magam. Bár a főiskolán már tanultunk a Waldorf-pedagógiáról, igazán akkor ismertem meg, amikor szülőtársakkal együtt elkezdtünk azon dolgozni, hogy a térségben egy Waldorf iskola jöjjön létre. Minél többet tudtam meg a pedagógiáról, annál inkább azt éreztem, hogy ennél jobb helyen nem is lehetnének a gyermekeim. Ekkor éreztem a hívást, hogy magam is „waldorfossá” váljak, s lettem így osztálytanító. Ezzel pedig régi vágyam teljesült, hogy kis gyerekeket taníthassak. Mottóm: A szépet csodálni, Az igazat óvni, A nemeset tisztelni, A jót körülölelni, Ez vezeti az embert Az életben célokhoz. (Rudolf Steiner)

Vatainé Muntyán Ágnes

osztálytanító

Több generációs pedagógus családban nevelkedtem, már egészen kisgyermek koromban tudtam, hogy tanító szeretnék lenni. A 20. század utolsó előtti évében szereztem meg alapdiplomámat, tanító - ének-zene műveltségterületen. Azóta folyamatosan tanítok és tanulok. Az idők során különféle képzéseken bővítettem szakmai tudásomat, többek között a részképesség fejlesztés, a tanulási zavarok prevenciója, illetve a tehetséggondozás területén. Középfokú nyelvvizsgámat fél év angliai út után tettem le, másoddiplomámat pedig szakvizsgázott fejlesztőpedagógusként szereztem. Időközben elvégeztem az alapozó évet, jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon folytatom tanulmányaimat a posztgraduális Waldorf-osztálytanító képzésen. A Waldorf-pedagógiával tizenkét éve találkoztam, nagyon magával ragadott gyermekközpontúsága, emberismereti gyökerei és művészeti alapokon nyugvó szellemi szabadsága. Amikor ikreim 2010-ben világra jöttek, tovább erősödött bennem, hogy ez a helyes út számukra a valódi gyermekkor megéléséhez és az egészséges személyiségfejlődés alakulásához. Időközben harmadik gyermekem is megszületett. Alapító szülőként a Halasi Waldorf Egyesület szervező munkájának aktív részeseként készítettük elő a Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megszületését, ahová immáron 4. osztályos gyermekeim is járnak. Hálás szívvel gondolok volt munkahelyemre, a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és Kollégiumra, ahol közel 21 éve teljes tanítói szabadságban tanítottam és holisztikus szemléletű pedagógusok, valamint szívbe zárt tanítványok között válhattam azzá, aki ma vagyok. Viszont egyre erősebben éreztem a hívást a Waldorf-útra, olyannyira, hogy a 2021-es év őszén induló első osztály tanítójaként mutatkozom most be. A művészetek több területén is otthonosan mozgok, rajzolás-festés, zene, költészet. Mivel a Waldorf szellemiség nemcsak a gyermekek számára, hanem a tanároknak is lehetőséget teremt egyénileg jellemző tehetségük kibontakoztatására, ezeket a képességeimet ezentúl nem csak hobbiként, hanem a tehetséggondozás keretén belül szélesebb körben is szándékomban áll kamatoztatni. Pedagógiai hitvallásom: „Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.” Goethe

Mogyorósi Enikő

német tanár, Extra Lesson fejlesztő pedagógus

2000-2003 között az Eszerházy Károly Főiskola, majd 2004-2007 között a Szegedi Tudományegyetem hallgatója voltam, német nyelvtanári szakon végeztem. Az Elte Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karra 2017-ben felvételt nyertem, jelenleg a Waldorf Extra Lesson fejlesztő pedagógus szakot végzem. Több évig dolgoztam Németországban, a Waldorf-szemlélettel is itt ismerkedtem meg. A német, mint idegen nyelv oktatásában elsősorban a kommunikatív nyelvtanítás híve vagyok, célom, hogy a gyermekeknek természetes legyen az idegen nyelv használata. Az évek során személyes tapasztalatokat gyűjtöttem SNI-s, autista gyermekek  tanítása és megsegítése terén. Kiemelkedővé vált számomra a gyermekek tanulási,  iskolai alapkészségeinek – írás, olvasás és számolás – kialakítás, és az elsajátításuk során jelentkező nehézségek feloldása. Ezt a folyamatot támogatja az Extra Lesson fejlesztés a tanulási nehézségekkel és viselkedés problémákkal küzdő gyermekek segítésére. Az egyik legfontosabb dolgunk tanárként, hogy figyeljük a gyermekeket, s a bennük rejlő adottságokat segítsük kibontakoztatni, s Extra Lesson fejlesztő tanárként segítve azokon is, akiknek ez az út nehezebb. Hiszem, hogy minden gyermekben ott van a tehetség, s a Waldorf oktatási rendszer alkalmas arra, hogy a tehetséget felfedezze, kibontakoztassa, minden gyermek útját segítse. „A tehetség nem képesség, hanem egy attitűd, viszonyulás a világhoz, ami fejlődik a gyerekben, ott van már a kezdeteknél. Azt kellene észrevenni, hogy mindenkinek van egy útja, fejlődik, halad előre. És ahogyan fejlődik, alakul, nekünk semmi más feladatunk nincs, mint adni neki olyan lehetőségeket, ami a fejlődését legjobban támogatja. Nem kell eldönteni, hogy tehetség vagy hiperaktivitás, hanem csak azt, mi az, ami segíti azon az úton, amin elindult.„ (Gyarmathy Éva nevelés-lélektani szakpszichológus)

Cuhorka Kata

euritmia tanár

Fontos és nap, mint nap élő számomra a mondás: "Gyermekem a mesterem". Szülőként találkoztam a waldorffal és az antropozófus orvoslással, 2001-ben. Euritmiával 2014 óta foglalkozom. Talán a legfontosabb számomra a Waldorf pedagógiában az az, hogy teljes körűen foglalkozik a gyermekkel és a környezetével. Sokan tévesen azt hiszik, hogy nálunk mindent szabad, nem szólunk rá a gyerekekre és így anarchia alakulhat ki, nincsenek szabályok stb. Ha valaki ellátogat hozzánk, pontosan látja, hogy a gyerekek és a pedagógusok minden pillanatban tudják és teszik a dolgukat, parancs szavak és elvárások nélkül. Ez azért lehetséges, mert az az embertan, ami a pedagógiánk alapja, tudományos pontossággal ismeri és követi a gyermekben, illetve az emberben történő összes testi-, lelki- és intellektuális változást minden életkorban, s a Világ megismertetését ehhez alakítja. A másik nagyon fontos dolog, hogy tiszteli az emberi lényt, a gyermeket s folyamatosan kutatja, hogy mit hozott Ő ebbe a Világba. Nem korlátokat szab az emberi fejlődésnek (idomít), hanem pontos, meghatározott keretet biztosít, melyek segítségével a gyermek, majd az ifjú ember mély, vastag, biztos gyökereket tud növeszteni szabadon és határozottan, az ő életfeladatának megfelelően.

Fekete Judit

bothmer tanár

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem 2007-ben. Nagyon szeretek tanulni és ismereteket szerezni, jelenleg is koptatok iskolapadot és tervezek még további padokat. A Waldorf pedagógiával egy ismerősömön keresztül ismerkedtem meg még 2009-ben, és nagyon magával ragadott. Így amikor már magam is gyakorló anyuka voltam egyre sűrűbben jutott eszembe, hogy bárcsak lenne Kiskunhalason is Waldorf iskola. Végül abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy az egyesület létrejöttekor mi is be tudtunk csatlakozni a feladatokba. Az iskolában jelenleg könyvtárosként és Bothmer (mozgás) szakoktatóként tevékenykedem. Számomra a Bothmer-gimnasztika, ami a Waldorf részere fejlesztett egyedi mozgaskultúra egy olyan világot nyitott meg, melyet a hátralévő egész életemben szeretnék használni, átadni, élvezni.

Sasvári Zoltánné - Júlia

iskolatitkár

Irodai ügyintézőként dolgoztam már sok éven át, több terülten is. A Waldorf pedagógiával az unokám révén ismerkedtem meg. A gyermekek tanításának ez a módszere nagyon izgalmas és érdekes, örülök neki, hogy ha nem is közvetlenül, de az én munkám is hozzájárulhat a pedagógia segítéséhez. Kunfehértón élek, 2 lányom és 3 unokám van, 2 kisfiú és 1 kislány. Egyik kedvenc időtöltésem az olvasás.

Vatai Levente

rendszergazda

Dobsa Nikolett

napközis tanár

Tumó Gabriella

angol óraadó

Kovács-Farkas Ágnes

osztálytanító